Needit nature works by nature ! 0
Needit nature works by nature !

Needit nature works by nature !

 

This line of 7 facial care products is based on the highest quality ingredients inspired by nature, which we extract from plants, fruits and seeds. Mokosh experts choose only those that have a proven track record and pass them into your hands closed in needit nature jars.

 

Learn about the process of sourcing the main ingredients you can find in needit nature products:

 

Hibiscus - a beautiful flower with wonderful properties for the skin

To obtain the hibiscus extract, the plant material is purified and subjected to selection. Using water, the flowers are macerated and filtered with water. The hibiscus comes from organic cultivation from Egypt or Burkina Faso. Production is based on sustainable methods, minimizing the unwanted impact of production activities on the environment.

 

Hops - not just for drinking

Hops are native to temperate regions of Europe, Asia and America. It grows wild in forests with humid climates. It's often found in alder and willow forests. It's cultivated in Germany, the Czech Republic, North America, China, Chile and northern Europe. The extract is produced from the female flowers of Humulus lupulus. The extract is obtained by preliminary cleaning and selection of plant material and appropriate processing, the finished extract is approved by the quality control department.

Fun fact: Hops can reach a height of 6 meters.

Discover the effect of hibiscus and hops, which join forces in the needit nature face wash gel. It is an absolute must for cleansing your skin morning and night.

https://needitnature.pl/naturalny-zel-do-mycia-twarzy-hibiskus-chmiel

 

 

Volcanic rock - naturally effective

Perlite is made from volcanic rock that contains 2-6% water in its internal structure. When heated to about 900°C, the water trapped in the rock evaporates, causing the material to expand and form bubbles, thus forming perlite grains.

The process of obtaining perlite is based on advanced technology, resulting in a fine and soft abrasive from hard volcanic rock. Perlite has a mattifying and gently abrasive effect and absorbs sebum.

Most importantly, perlite is an eco-friendly replacement for the synthetic polyethylene microbeads used in many facial and body scrub products, which are neither water soluble nor biodegradable. As they find their way from sewage into seas, rivers and oceans, they pose a threat to the aquatic environment.

 

Matcha - tea time for the skin

The matcha tea abrasive is sustainably obtained to prevent the depletion of natural resources in order to preserve environmental sustainability. The matcha tea abrasive is spherical wax microbeads obtained from rice bran with a coating of matcha tea extract.

Camellia sinensis aka green tea, is produced and consumed around the world. Green tea leaves are coated with a lipophilic layer that protects them from insects, moisture loss and bacterial infections. Technologists have discovered that this natural waste can be reused to coat the microbeads used in scrubs including our natural needit scrub. Matcha tea comes from Asia, while rice wax comes from the USA.

 

Thanks to the use of perlite and matcha, our needit nature scrub is a product that does not contaminate flora and fauna and perfectly fulfills its task - evens out skin tone, removes dead skin and excess sebum. The skin is soft to the touch and thoroughly cleansed.

https://needitnature.pl/naturalny-peeling-do-twarzy-skala-wulkaniczna-matcha

 


 

 

Needit nature działa pod wpływem natury !

 

Linia 7 produktów do pielęgnacji twarzy bazuje na najwyższej jakości składnikach inspirowanych przyrodą, które pozyskujemy  z roślin, owoców i nasion. Eksperci Mokosh wybierają wyłącznie, te które mają udowodnione działanie i przekazują je w twoje ręce zamknięte w słoiczki needit nature.

 

Poznaj proces pozyskania głównych składników, które możesz odnaleźć w produktach needit nature:

 

Hibiskus – piękny kwiat z cudownymi właściwościami dla cery

W celu pozyskania ekstraktu z hibiskusa, surowiec roślinny jest oczyszczany i poddany selekcji. Przy pomocy wody kwiaty są macerowane i filtrowane wodą. Hibiskus pochodzi z upraw ekologicznych z Egiptu lub Burkina Faso. Produkcja opiera się na metodach zrównoważonego rozwoju, minimalizując niepożądany wpływ działań produkcyjnych na środowisko.

 

Chmiel – nie tylko do picia

Chmiel pochodzi z umiarkowanych regionów Europy, Azji i Ameryki. Rośnie dziko w lasach z klimatem wilgotnym. Często spotykany jest w lasach olszynowych i wierzbowych. Uprawiany jest w Niemczech, Republice Czeskiej, w Ameryce Północnej, w Chinach, Chile i na północy Europy. Ekstrakt wytwarzany jest z żeńskich kwiatów Humulus lupulus. Ekstrakt pozyskiwany jest przez wstępne oczyszczenie i selekcję materiału roślinnego i odpowiednią obróbkę, gotowy ekstrakt jest zatwierdzany przez dział kontroli jakości.

Ciekawostka: Chmiel potrafi osiągnąć wysokość 6 metrów.

Poznaj działanie hibiskusa i chmielu, które łączą swoje siły w żelu do mycia twarzy needit nature. To absolutny must w myciu skóry rano i wieczorem.

https://needitnature.pl/naturalny-zel-do-mycia-twarzy-hibiskus-chmiel

 

 

Skała wulkaniczna – naturalne skuteczna

Perlit wykonany jest ze skał wulkanicznych, które zawierają 2-6% wody w swojej wewnętrznej strukturze. Po podgrzaniu jej do około 900°C, woda uwięziona w skale odparowuje, powodując rozszerzanie się materiału i tworzenie pęcherzyków, dzięki czemu tworzą się ziarna perlitu.

Proces otrzymywania perlitu opracowany jest na bazie zaawansowanej technologii, dzięki czemu powstaje delikatne i miękkie ścierniwo z twardych skał wulkanicznych. Perlit wykazuje działanie matujące, delikatnie ścierające oraz absorbuje sebum.

Co najważniejsze perlit jest ekologicznym zamiennikiem syntetycznych polietylenowych mikrogranulek stosowanych w wielu produktach peelingujących do twarzy i ciała, które nie są rozpuszczalne w wodzie ani biodegradowalne. Trafiając ze ścieków do mórz, rzek i oceanów stanowią zagrożenie dla środowiska wodnego.

 

Matcha – tea time dla skóry

Ścierniwo z herbaty matcha otrzymywane jest zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, co ma na celu zapobieganie wyczerpywania się zasobów naturalnych w celu zachowania równowagi środowiska naturalnego. Ścierniwo z herbaty matcha to sferyczne mikrogranulki woskowe otrzymywane z otrębów ryżowych z powłoką ekstraktu z herbaty matcha.

Camellia sinensis, czyli zielona herbata, jest produkowana i spożywana na całym świecie. Liście zielonej herbaty pokryte są warstwą lipofilową, która chroni je przed owadami, utratą wilgoci i infekcjami bakteryjnymi. Technolodzy odkryli, że ten naturalny odpad można ponownie wykorzystać do powlekania mikrogranulek stosowanych w peelingach m.in. naszym naturalnym peelingu needit. Herbata matcha pochodzi z Azji, natomiast wosk ryżowy z USA.

 

Dzięki wykorzystaniu perlitu i  matchy nasz peeling needit nature jest produktem, który nie zanieczyszcza fauny i flory, a do tego idealnie spełnia swoje zadanie – wyrównuje koloryt, usuwa martwy naskórek i nadmiar sebum. Skóra jest miękka w dotyku i dokładnie oczyszczona.

https://needitnature.pl/naturalny-peeling-do-twarzy-skala-wulkaniczna-matcha

 

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium